Publicerad 26 november 2019

Kunskapöversikt: Nutida samhällsrelaterad idrottsforskning i Sverige och några jämförbara länder

Sveriges Kommuner och Landsting vill med den här rapporten uppmärksamma den aktuella idrottsforskningen i Sverige. Vilken inriktning har den samhällsorienterade idrottsforskningen? Vad säger forskningen om den svenska idrotten, idrottsrörelsen och idrottspolitiken? Hur kommer den svenska idrottsforskningen till användning för lokala och regionala beslutsfattare runt om i Sverige? Hur överensstämmer idrottsforskningens inriktning med de behov av kunskapsunderlag som finns i t.ex. kommunerna?

Under hösten 2010 uppdrog SKL åt en disputerad idrottsforskare att genomföra en inventering kring ovan nämnda frågor. Rapporten redovisar resultaten och sätter fingret på styrkor och svagheter i kunskapsläget om idrotten i Sverige. Att det behövs och efterfrågas mer av kunskapsunderlag var inte svårt att lista ut redan innan inventeringen genomfördes.

Denna rapport lyfter således denna utmaning, men också andra – för de organisationer som uppdrar, finansierar, bedriver och/eller använder idrottsforskningens resultat. Frågan blir framåt, vem tar sig an den utmaningen och kan aktörerna inom fältet kraftsamla för att nå önskad utveckling?

Kunskapöversikt: Nutida samhällsrelaterad idrottsforskning i Sverige och några jämförbara länder

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset