Publicerad 25 november 2019

KPP Psykiatri 2010

I denna rapport visar vi exempel på analyser där kostnader per vårdkontakt kopplas ihop med övrig patientinformation. Resultatet av analyserna kan vara till nytta vid verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och resursfördelning inom psykiatrin.

Vår förhoppning är att rapporten ska öka intresset för patientrelaterad kostnadsredovisning inom psykiatrin och stimulera till införandet i fler landsting.

KPP Psykiatri 2010

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset