Publicerad 25 november 2019

Köp av verksamhet - kommuner och landsting 2006 - 2011

Sveriges kommuner och landsting upphandlar allt mer verksamhet för att kunna genomföra sina uppdrag. Sveriges Kommuner och Landsting fortsätter att följa utvecklingen inom den del av ekonomin som handlar om kostnader för verksamheter som andra än den egna kommunen/landstinget driver för de egna invånarnas del.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset