Publicerad 12 december 2019

Köp av verksamhet 2019

Andelen verksamhet som kommuner och regioner köpt från privata utförare fortsätter att minska under 2018. Det visar SKR:s årliga rapport Köp av verksamhet 2019.

Skriften beskriver utvecklingen av kostnader och kostnadsandelar för köpt verksamhet, utveckling av valfrihetssystem och antalet utförare inom välfärden. Vidare speglas förhållandet att allt fler medborgare är berörda av välfärd som bedrivs av privata utförare, som brukare, elever eller patienter. Allt fler har också sin anställning hos en privat utförare istället för anställning inom välfärden i kommuner eller regioner.

Basåret för stora delar av uppföljningen är 2006, vilket gör att tidsserien nu omfattar 13 år. Privata utförares inslag på välfärdsområdet har sedan basåret ökat. Utvecklingen är emellertid olika mellan olika verksamhetsområden. Det är också stora skillnader mellan enskilda kommuner och regioner.

Köp av verksamhet 2019

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset