Publicerad 27 november 2019

Konsensusmetoder inom hälso- och sjukvård : en kunskapsöversikt

Allt arbete i hälso- och sjukvården ska vara grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta gäller för varje beslut om åtgärd, exempelvis att utfärda recept, besluta om röntgenundersökning eller operation. För många åtgärder är det vetenskapliga kunskapsunderlaget bristfälligt och beprövad erfarenhet blir då den kunskapskälla man har att förlita sig på. Att på ett systematiskt sätt fånga och mäta beprövad erfarenhet är inte enkelt.

Denna kunskapsöversikt, som framtagits inom ramen för utvecklingsprojektet Nationella medicinska indikationer, beskriver och analyserar olika metoder som använts för att fånga och mäta erfarenhetsbaserad kunskap.

Konsensusmetoder inom hälso- och sjukvård : en kunskapsöversikt Pdf, 2 MB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR