Publicerad 22 november 2019

Konkurrenspräglad dialog

I den här skriften beskrivs konkurrenspräglad dialog och hur den kan användas. Skriften är en vägledning för dig som funderar på att använda konkurrenspräglad dialog för att upphandla komplexa projekt med höga krav på kreativitet, affärsmässighet och effektivitet. Här ges flera exempel på kontrakt som upphandlats inom kommun, landsting och stat. De beställare som använt konkurrenspräglad dialog är positiva och anser att upphandlingsformen leder till ökad affärsmässighet.
Vill du få en kort muntlig introduktion av metoden, dess möjligheter och begränsningar?
Lyssna här på ett tidigare webbsänt samtal mellan Linda Andersson från EY och Dan Näsman, tidigare ekonomichef i Tyresö kommun.

Introduktion till konkurrenspräglad dialog (Filmklipp, nytt fönster)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset