Publicerad 22 november 2019

Konkurrenspräglad dialog

I den här skriften beskrivs konkurrenspräglad dialog och hur den kan användas. Här ges flera exempel på kontrakt som upphandlats inom kommun, landsting och stat. De beställare som använt konkurrenspräglad dialog är positiva och anser att upphandlingsformen leder till ökad affärsmässighet.

Skriften är en vägledning för dig som funderar på att använda konkurrenspräglad dialog för att upphandla komplexa projekt med höga krav på kreativitet, affärsmässighet och effektivitet.

Konkurrenspräglad dialog

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR