Publicerad 4 november 2019

Konfliktanvisningar för kommuner och landsting

Dessa konfliktanvisningar innehåller en redogörelse för de bestämmelser i lagar och kollektivavtal som gäller vid en arbetskonflikt samt allmänna anvisningar för de åtgärder arbetsgivare i kommuner och regioner kan behöva vidta.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset