Publicerad 4 juli 2019

Komponentredovisning av gator och vägar i kommuner och landsting

I den här skriften finner du vägledning i ditt arbete med övergången till komponentredovisning. Skriften vänder sig framförallt till dig som på ett eller annat sätt arbetar med komponentredovisning för gator och vägar.

Kommuner och landsting ska från och med januari 2014 tillämpa en komponentansats vid redovisning av sina materiella anläggningstillgångar. Komponentredovisning kommer att innebära relativt stora förändringar för den ekonomiska redovisningen i kommuner och landsting. Målet är att harmonisera redovisningsmetoderna i kommuner och landsting samtidigt som man får en mer rättvisande och verklighetsnära redovisning.

Komponentredovisning av gator och vägar i kommuner och landsting

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset