Publicerad 21 november 2019

Kommunikation för medborgardialog

Kommuner och Landsting arbetar allt mer aktivt med medborgardialoger för att tillsammans med medborgarna skapa kunskap om det lokala samhällets behov av utveckling.

I denna skrift fokuserar vi på kommunikationsprocessen och lyfter fram hur kommunen eller landstinget kan arbeta med kommunikation vid genomförande av medborgardialoger och vad som är viktigt att tänka på.

Kommunikation för medborgardialog Pdf, 756 kB.

Kontakt

Kontakta SKR