Publicerad 21 november 2019

Kommunikation för medborgardialog

Kommuner och Landsting arbetar allt mer aktivt med medborgardialoger för att tillsammans med medborgarna skapa kunskap om det lokala samhällets behov av utveckling.

I denna skrift fokuserar vi på kommunikationsprocessen och lyfter fram hur kommunen eller landstinget kan arbeta med kommunikation vid genomförande av medborgardialoger och vad som är viktigt att tänka på.

Kommunikation för medborgardialog

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset