Publicerad 27 november 2019

Kommuner och universitet/högskolor i samverkan : en kartläggning och diskussion

SKL gav våren 2009 Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) och HELIX VINN Excellence Centre vid Linköpings universitet i uppdrag att genomföra en undersökning om hur kommuner samverkar med universitet/högskolor i organiserade former.

Undersökningen utgår från ett kommunalt perspektiv och syftar till att öka kunskapen om hur mer institutionaliserade samarbetsförhållanden ser ut. En bakgrund är att de så kallade ”högskolesamordnarna” i kommuner och företrädare för SKL har uttryckt önskemål om att få veta mer om hur kommuner och universitet/högskolor samverkar med varandra i organiserade former.

Kommuner och universitet/högskolor i samverkan : en kartläggning och diskussion

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset