Publicerad 25 november 2019

Kommunernas arbetsmarknadsinsatser

Skriften innehåller en sammanställning av resultatet av en enkätstudie som genomförts i syfte att kartlägga vilka insatser kommunerna år 2012 gör på det arbetsmarknadspolitiska området, på vems uppdrag åtgärderna genomförs och hur arbetet är organiserat.

I enkäten fanns också frågor om hur kommunerna uppfattar samverkan inom arbetsmarknadspolitiken och vilka problem/utvecklingsbehov som finns.

Kommunernas arbetsmarknadsinsatser

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset