Publicerad 21 januari 2021

Kommunala verksamhetslokaler

Syftet med denna idéskrift är att ge inspiration till kommunernas arbete med lokalförsörjning genom att presentera några kommuners arbete med prognoser och processer som underlag för planeringe

Många kommuner står inför förändrade behov av olika former av verksamhetslokaler och särskilda boenden. Att möta de förändrade behoven med rätt dimensionerade lokaler och boenden för kommunal service medför ofta stora utmaningar för kommunerna.

Kommunala verksamhetslokaler

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset