Publicerad 22 november 2019

Kommunala strategier vid marknadsstyrning - omsorg om relationer

En allt större del av de offentligt finansierade välfärdstjänsterna utförs av privata aktörer. Detta får till följd att styrning och uppföljning kommer allt mer i fokus. För att ge stöd i detta arbete tar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, fram ett antal skrifter och verktyg.

Syftet med denna rapport är att beskriva hur två kommuner arbetar med att utveckla relationerna mellan olika aktörer då särskilda boenden upphandlats.

Kommuninvest i Väst har haft i uppdrag att genomföra denna rapport. Författare har varit Gustaf Kastberg, Lunds universitet och Ola Mattisson, Ekonomihögskolan i Lund.

Kommunala strategier vid marknadsstyrning - omsorg om relationer

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset