Publicerad 27 november 2019

Kommunala samverkansformer : avtal, interkommunala företag, gemensam nämnd, kommunalförbund

Samverkan mellan kommuner och landsting har på senare tid blivit allt vanligare. Samtidigt som kommunernas behov av samverkan ständigt ökar, så har lagstiftningen ändrats på flera områden för att ge bättre möjligheter till samarbete.

I Kommunala samverkansformer redovisas de juridiska möjligheterna till samverkan. Boken tar också upp olika former av samverkan såsom interkommunala avtal, interkommunala företag, gemensam nämnd, kommunförbund samt kommunala bolag och andra privaträttsliga samverkansformer. EU, lagen om offentlig upphandling samt frågor som har att göra med arbetsrätt, skatterätt och sekretess i samband med samverkan belyses också.

Författarna till den andra upplagan av boken arbetar på avdelningen för juridik, avdelningen för arbetsgivarpolitik och avdelningen för ekonomi och styrning på Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommunala samverkansformer : avtal, interkommunala företag, gemensam nämnd, kommunalförbund

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset