Publicerad 26 augusti 2019

Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2018

SKL har tagit initiativ till att i samarbete med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) bygga upp en databank med statistik om kommunala arbetsmarknadsinsatser. Statistiken publiceras och är tillgänglig för alla i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

En majoritet av landets kommuner har bidragit med uppgifter avseende verksamhetsåret 2018. Statistiken samlas in en gång per år. Denna rapport bygger på vad 260 av Sveriges totalt 290 kommuner registrerat in i databasen Kolada avseende verksamhetsår 2018.

Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2018 Pdf, 806 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR