Publicerad 17 april 2019

Kommunala behovsutredningar om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll

I den här skriften beskrivs hur en behovsutredning kan genomföras och vilka bedömningar kommunen behöver göra. Syftet är att det ska bli lättare att förstå vad en behovsutredning är och hur det politiska utrymmet för prioriteringar i tillsynen ser ut.

Skriften kan fungera som inspirationskälla och vara ett underlag till diskussion om hur man kan göra behovsutredningar.

Kommunala behovsutredningar om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset