Publicerad 1 juli 2019

Kollektivtrafikens kostnadsutveckling - en överblick

Den här rapporten ger ett kunskapsunderlag som beskriver kostnadsutvecklingen för kollektivtrafik perioden 2011-2015.

I rapporten tittar vi främst på det som har störst påverkan på landstingens och kommunernas skattebidrag till den regionala kollektivtrafiken, det vill säga de regionala kollektivtrafikmyndigheternas trafikeringskostnader, och hur de kan förklaras.

Kollektivtrafikens kostnadsutveckling - en överblick

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset