Publicerad 12 april 2019

KOL-diagnostik

I detta dokument finns stöd för utredning vid eventuell KOL-diagnostik. Bland annat berörs symtom, differentialdiagnoser, klassificering och riskbedömning samt skillnader mellan astma och KOL.

Stödet är framtaget av Nationellt programråd för astma/KOL.

Under 2018 gick programrådet upp i systemet för sammanhållen kunskapsstyrning, och övergick då till att bli en nationell arbetsgrupp för astma/KOL.

KOL-diagnostik

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset