Publicerad 18 november 2020

Klassa för IoT

Denna vägledning har tagits fram av SKR i samverkan med Research Institutes of Sweden (RISE) för att underlätta ett strukturerat informationssäkerhetsarbete.

I den smarta staden är IoT-system för trafikstyrning, trängselinformation och badvattentemperatur naturliga tjänster i vardagen. Många regioner använder IoT-system som stöd i hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. Detta påverkar organisationernas informationssäkerhetsarbete med en kraftig ökning av nya datamängder. Samtidigt ökar kraven på offentliga verksamheter att tillgängliggöra information för ytterligare tjänster och innovationer. Särskilt nu under covid-19-pandemin.

Klassa för IoT

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset