Publicerad 27 november 2019

Klart vi ska ha en kombiterminal: frågor och svar om etablering av kombiterminaler

Marknaden för kombitransporter växer. Nya terminaler har etablerats, och fler planeras. Många kommuner ser en kombiterminal som ett sätt att utveckla det lokala näringslivet. En ny kombiterminal innebär dock ofta en stor investering, samtidigt som det kan vara svårt att förutsäga marknads­potentialen.

Denna skrift tydliggör viktiga frågeställningar i planeringsarbetet för kommuner som överväger att etablera en kombiterminal, och beskriver styrkor och svagheter med kombitransporter samt framtida förväntad utveckling. Slutsatserna baseras främst på intervjuer med ledande aktörer och experter på terminaler och kombitrafik.

Köp 5 st eller fler för 99 kr/st

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset