Publicerad 26 november 2019

Jäv och beroende - Enkät om miljö och hälsoskydd i kommunerna 2011

Sveriges Kommuner och Landsting undersöker ungefär vart fjärde år kostnadstäckningsgraden inom miljö- och hälsoskyddet och hur kommunerna har valt att organisera sin verksamhet.

I 2011 års undersökning har vi intresserat oss särskilt för om kommunerna klarar kraven i kommunallagens grundläggande paragrafer, något som är särskilt viktigt för trovärdigheten i miljötillsyn och livsmedelskontroll.

Jäv och beroende - Enkät om miljö och hälsoskydd i kommunerna 2011

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset