Publicerad 10 april 2019

Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv

I den här rapporten presenterar Sveriges Kommuner och Landsting ett program för jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv som är långsiktigt hållbart och integrerat med övriga arbetsgivarpolitiska mål.

Rapporten är tänkt att vara ett stöd för välfärdens arbetsgivare i deras jämställdhetsarbete.

Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset