Publicerad 3 december 2019

Jämställdhet - en fråga för revisorer

Med denna skrift vill vi visa hur jämställdhet kan integreras i revisionsarbetet.

För att politiker i kommuner och landsting ska kunna ge kvinnor och män likvärdig service i den dagliga verksamheten, måste de föra in ett jämställdhetsperspektiv i sina lednings- och styrsystem. Jämställdhetsintegrerad revision är ett bra stöd i detta arbete, eftersom revisorerna enligt kommunallagen ska granska verksamhetens ändamålsenlighet.

Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med tre revisionsgrupper drivit ett utvecklingsarbete för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i revisorernas planering, granskning och prövning.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset