Publicerad 25 november 2019

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2011

Syftet med rapporten är dels att presentera några resultat i sammanfattning, dels att visa hur statistiken kan användas. Det senare illustreras med en fördjupad jämförelse av den kirurgiska slutenvården vid olika sjukhus.

För att ytterligare exemplifiera hur statistiken kan användas finns även ett kort avsnitt med jämförelse mellan ett länssjukhus och länssjukhusen i genomsnitt.

Rapporten har även tagits fram för att väcka intresse för statistiken och dess användning så att fler sjukhus inspireras till att ta fram totalkostnadsbokslut för i nästa steg utveckla KPP- system.

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2011 Pdf, 3 MB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR