Publicerad 27 november 2019

IT-verktyg i demokratins tjänst: Del 2 : Verktyg

Sveriges Kommuner och Landsting har under åren 2007–2009 fått 3,5 miljoner kronor av regeringen för att utveckla IT-verktyg som stöd för medborgardialoger. Detta för att stödja kommuner och landsting i den utmaning de står inför där Internet måste utvecklas som en bärare för dialog.

Projektet lider mot sitt slut och ett antal verktyg har tagits fram som nu prövas. I denna webbskrift beskrivs IT-verktyg för dialog och hur de kan användas i kommuner och landsting. Ambitionen är att skriften ska ge dig och dina kollegor inspiration att pröva och utveckla IT-verktyg för dialog med medborgarna för att stärka demokratin och öka effektiviteten i kommunens eller landstingets verksamhet.

IT-verktyg i demokratins tjänst: Del 2 : Verktyg

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset