Publicerad 27 november 2019

IT-verktyg i demokratins tjänst: Del 1 : Utmaningar

När människor kommunicerar genom nya kanaler och engagerar sig genom sociala medier måste kommuner och landsting utveckla sitt sätt att kommunicera.

Detta ger de förtroendevalda en möjlighet att få en ännu bredare kunskap om vad olika grupper i samhället tycker kring en viss fråga. I denna skrift tar vi upp utmaningar som kommuner och landsting behöver möta för att IT ska bli ett verktyg i demokratins tjänst.

IT-verktyg i demokratins tjänst: Del 1 : Utmaningar

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset