Publicerad 28 november 2019

Investera med flera : när passar offentlig - privat samverkan vid fastighetsinvesteringar?

Denna skrift syftar till att beskriva och diskutera de parametrar som är avgörande för att på ett bra sätt kunna ta beslut om hur en investering ska genomföras. Fokus i skriften är på fastigheter men paralleller kan med lätthet dras till andra infrastrukturprojekt.

Offentlig-privat samverkan beskrivs översiktligt med utgångspunkt i de drivkrafter som finns: ökad effektivitet, finansiella drivkrafter samt innovation. Men det finns naturligtvis även utmaningar med samverkansformen och det är viktigt att förstå de skillnader och likheter som finns jämfört med andra alternativ.

Skriften visar de inledande stegen som bör analyseras innan man väljer hur projektet ska genomföras. Här finns viktiga parametrar beskrivna såsom exempelvis arbetet med mål o vision, kopplingar mellan olika skeden i processen, att se kostnader över hela livstiden, riskanalys samt finansiell analys.

Investera med flera : när passar offentlig - privat samverkan vid fastighetsinvesteringar?

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset