Publicerad 12 april 2019

Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL vårdcentral (hälsocentral, husläkarmottagning

I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet inom en vårdcentral och mellan vårdcentraler och andra vårdenheter som har hand om patienter med astma och KOL.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset