Publicerad 12 april 2019

Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL, vad är interprofessionell samverkan?

I detta dokument beskrivs kortfattat effekten av interprofessionell samverkan samt interprofessionell samverkan inom och mellan vårdnivåer.

Materialet är framtaget av Nationellt programråd för astma/KOL. Under 2018 gick programrådet upp i systemet för sammanhållen kunskapsstyrning, och övergick då till att bli en nationell arbetsgrupp för astma/KOL.

Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset