Publicerad 12 april 2019

Interprofessionell samverkan kring barn med astma och/eller allergi inom barn- och ungdomsmedicin

I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan verksamheter som vårdar barn och ungdomar med astma och/eller allergi.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset