Publicerad 18 februari 2021

Insatser för psykisk ohälsa och långvarig smärta (2019)

Redovisning av behandlingar inom överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering.

Regionernas rapporterade behandlingar av kognitiv beteendeterapi (KBT) vid vissa psykiska diagnoser samt multimodal rehabilitering (MMR) vid långvariga smärttillstånd i nacke, axlar eller rygg. Förändringar i volymer över åren 2009 - 2019 redovisas. För 2019 redovisas könsuppdelad statistik och data från offentliga och privata vårdgivare. Några regioners erfarenheter och synpunkter redovisas.

Sammanfattningsvis ökade antalet genomförda behandlingar vid psykisk ohälsa och långvarig smärta under 2019 jämfört med 2018 och särskilt för internetbaserad behandling. Den största ökningen skedde för behandling vid psykisk ohälsa, medan antalet behandlingar vid långvarig smärta minskade.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.