Publicerad 7 oktober 2019

Insatser för psykisk ohälsa och långvarig smärta

I den här rapporten redovisas resultatet av regionernas arbete under 2018 inom villkor 3, Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta, både på riksnivå och regionnivå.

I december 2016 tecknade regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) överenskommelsen En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018. Ett av villkoren gällde insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta (villkor 3), med syftet att stimulera tillgången till medicinska rehabiliterings- och behandlingsinsatser för kvinnor och män i åldern 16-67 år med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta.

Insatser för psykisk ohälsa och långvarig smärta

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset