Publicerad 1 oktober 2019

Innovationsbarometern

Innovationsbarometern är en kvantitativ undersökning om innovationsarbetet i hela den offentliga sektor. Resultaten är unika då detta är första gången som innovationsarbete i offentlig sektor undersökts i större skala.

Undersökningen består av två enkäter som besvarats av drygt 1800 företrädare från kommun, region och statlig verksamhet. I rapporten redovisas bakgrunden till undersökningen, analyser och resultat. Rapporten belyser områden som samarbete, spridning, finansiering och andra centrala faktorer i framtagande av innovationer.

Innovationsbarometern Pdf, 2 MB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR