Publicerad 29 september 2022

Informationssäkerhet i fastighetsorganisationen

Ökad globalisering och digitalisering bidrar till tillväxt samtidigt som det ökar vår sårbarhet. I denna skrift beskrivs metoder för att hantera dessa utmaningar.

Den ökade informationsmängden som digitaliseringen medför ställer ett antal nya krav. De senaste åren pekar på ett försämrat säkerhetspolitiskt läge och en förändrad hotbild mot Sverige. Informationsägarskap, konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet blir centrala begrepp i informationshanteringen. I denna skrift beskrivs metoder för att hantera dessa utmaningar genom att arbeta med processorienterad informationskartläggning samt informationsklassning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.