Publicerad 9 november 2022

Infektionsverktyget - erfarenheter och vägledning för användning av data

nfektionsverktyget är ett IT-stöd som hjälper verksamheten att kontinuerligt följa och påverka förekomsten av infektioner och användningen av antibiotika, genom att data används lokalt i det systematiska förbättringsarbetet.

Vägledningen bygger på intervjuer med 30 läkare och sjuksköterskor i 11 landsting/regioner, som genomfördes under våren 2015. Syftet med båda publikationerna är att inspirera och stimulera till ännu mera användning av de unika data som finns tillgängliga via Infektionsverktyget.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.