Publicerad 5 november 2020

Industriellt byggande

Syftet med denna skrift är att ge en övergripande redovisning av vilka möjligheter och utmaningar som industriellt byggande innebär för offentliga byggherrar.

Målsättningen med rapporten är att ge vägledning i hur man kan upphandla och få ett utvecklingsbart samarbete med industriellt inriktade byggaktörer för att därigenom tillgodogöra sig nyttan med ett mer industriellt byggande.

Industriellt byggande

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset