Publicerad 26 november 2019

Idrottspolitiskt positionspapper

Ett positionspapper är ett dokument inom ett område där Sveriges Kommuner och Landsting vill tydliggöra förbundets inriktning. Detta positionspapper är det första i sitt slag inom idrottsområdet och antogs av förbundets styrelse juni 2010.

Målgruppen är främst förbundets styrelse, beredningar och kansli men även medlemmar, riksdag och regering, myndigheter och andra intresseorganisationer ska kunna nyttja papperet.

Här nedan finns även en komplettering till positionspappret med fokus på arena- och anläggningskrav inom elitidrotten.

Idrottspolitiskt positionspapper Pdf, 763 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR