Publicerad 3 december 2019

Idéburna utförare i lokal välfärd

Sveriges kommuner upphandlar allt mer verksamhet från externa aktörer. Det finns en målsättning via den nationella överenskommelsen inom det sociala området (2008) mellan SKL, regeringen och idéburna organisationer att stödja framväxten av en större mångfald av utförare och leverantörer inom välfärden.

I denna rapport kartläggs kommunernas köp av verksamhet från föreningar och stiftelser under åren 2009-2012.

Idéburna utförare i lokal välfärd

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset