Publicerad 22 november 2019

Hur olika får det bli?

SKL:s programberedning "Hur olika får det bli?" diskuterar i sin slutrapport skillnader i kvalitet och service mellan kommunernas respektive landstingens verksamheter och när skillnaderna är bra respektive oacceptabelt stora.

Beredningen ger ett flera om hur staten respektive kommuner och landsting bör hantera avvägningen mellan kommunal självstyrelse och nationell likvärdighet.

Hur olika får det bli?

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset