Publicerad 21 oktober 2019

Hur bör kultursamverkansmodellen utvecklas?

Rapportens syfte är att belysa hur kultursamverkansmodellen fungerar idag med fokus på struktur och processer, samt att diskutera utvecklingsbehov och förslag till förändringar.

Kultursamverkansmodellen sjösattes som en stor kulturpolitisk reform i början av 2010-talet, med syfte att bidra till de nationella kulturpolitiska målen uppnås och ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.

Hur bör kultursamverkansmodellen utvecklas?

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset