Publicerad 21 november 2019

Hot och våld mot förtroendevalda, Inspirationsskrift 5

Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska system. Det kan leda till att människor avstår från att ta politiska uppdrag och att förtroendevalda väljer att hoppa av de uppdrag som de har i kommunen, regionen eller landstinget. Möt fyra förtroendevalda som utsatts för hot, våld och trakasserier. Lär av deras erfarenheter och diskutera hur ni på ett bättre sätt kan förbereda er för det som inte ska hända.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset