Publicerad 22 november 2019

Hot och våld mot förtroendevalda

Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska system. Det kan innebära att människor avstår från att ta politiska uppdrag och att förtroendevalda väljer att hoppa av det uppdrag som de har i kommunen, regionen och landstinget där de bor. Det kan också innebära att avståndet mellan de förtroendevalda och medborgarna blir längre.

För att få en bild av hur kommuner, regioner och landsting arbetar med att hantera hot och våld mot förtroendevalda har Sveriges Kommuner och Landsting, med stöd från regeringen, tagit fram denna rapport som beskriver läget och ger exempel på hur man kan arbeta med frågan.

Hot och våld mot förtroendevalda

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset