Publicerad 26 november 2019

Historisk utveckling och samtida tendenser inom arbetsmiljöområdet

Skriftens belyser en historisk utveckling och samtida tendenser inom arbetsmiljöområdet beträffande kommuner och regioner. En utgångspunkt är att när vi får perspektiv på det senaste århundradets utveckling inom arbetsmiljöområdet underlättas förståelse för dagens arbetsmiljöutmaningar.

Välfärdssystemen står inför utmaningar med kompetensförsörjning och ökande kostnader som följd av demografiska förändringar. Mot denna bakgrund berör skriften frågor om digitaliseringen, upp och nedgångar i sjukskrivningar samt den inverkan rådande demografiska förändringar har. Slutsatsen är att ett systematiskt arbetsmiljöarbete är allt viktigare för att möta utmaningar som kommuner och regioner står inför.

Historisk utveckling och samtida tendenser inom arbetsmiljöområdet Pdf, 1 MB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR