Publicerad 28 november 2019

Hanteringen av vattenfrågorna är avgörande : om att klimatanpassa den fysiska planeringen

Sedan den 1 januari 2008 är översvämning, erosion och olyckor faktorer som skall hanteras i översiktsplaner, detaljplaner och bygglov, enligt Plan- och bygglagen. Kommunerna behöver framöver ta ökad hänsyn till klimatförändringarna i sin samhällsplanering. Hanteringen av vattnet i den fysiska planeringen kommer att spela en avgörande roll i anpassningen till ett förändrat klimat.

Utmaningen som Sveriges kommuner står för är stora, men det finns redan nu goda exempel och kunskap att bygga vidare på. I denna skrift lyfter vi fram fem exempel på hur klimatet och dess påverkan på vattenfrågan kan hanteras i den fysiska planeringen.

Hanteringen av vattenfrågorna är avgörande : om att klimatanpassa den fysiska planeringen Pdf, 3 MB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR