Publicerad 22 augusti 2019

Handlingsberedskap vid misstanke om brott mot barn i förskolan

Statistiskt sett är barn trygga i förskolan och antalet fällande domar är väldigt få. Men även ett fall är ett för mycket. Därför har vi tagit fram denna skrift. Tanken är att materialet ska inspirera till ett förebyggande arbete och en handlingsberedskap som minimerar riskerna för att barn ska utsättas för brott i förskolan.

Brott mot barn i förskolan får aldrig ske. Samtidigt är det viktigt att misstankar mot personal hanteras på rätt sätt. Vetskapen om att det finns en beredskap skapar trygghet för både barn och personal i förskolan.

Handlingsberedskap vid misstanke om brott mot barn i förskolan Pdf, 290 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR