Publicerad 11 augusti 2021

Handledning i jämställdhetsanalys

Det pågår ett ambitiöst arbete, i många kommuner och regioner i Sverige, för att kunna ge likvärdig service till kvinnor och män, flickor och pojkar, samt uppnå en rättvis fördelning av resurser. Som ett stöd har SKR tagit fram denna handledning i jämställdhetsanalys.

Handledningen ger stöd för jämställdhetsanalyser på olika nivåer och i olika verksamheter, som ett led i övergripande uppföljning, i det löpande kvalitetsarbetet eller för genomlysning av specifika verksamheter. Målgrupp för stödet är strateger, controllers och andra som arbetar med analys och uppföljning, men även chefer och förtroendevalda.

Handledning i jämställdhetsanalys

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR