Publicerad 26 november 2019

Handbok i utvärdering av medborgardialog

I ett av nätverken, Nätverk för medborgardialog i styrning, har arbetet inriktats på att utveckla styrsystem där medborgardialogen ingår som en naturlig del i styrprocessen. Som en del i detta har uppföljning och utvärdering behandlats. I detta arbete har vi samarbetat med tankesmedjan Involve i Storbritannien.

Denna skrift Handbok i utvärdering av medborgardialog bygger på ett material som Involve har tagit fram.

Vi hoppas därför att skriften ska ge kunskap om hur kommuner och landsting kan följa upp och utvärdera sina processer för och nyttan av medborgardialog.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.