Publicerad 3 juli 2019

Handbok i Riksfärdtjänst

För att tydliggöra vad lag om riksfärdtjänst innebär har Svenska Färdtjänstföreningen tagit fram denna handbok som nu utkommer i en helt ny omarbetad upplaga.

Åtgärder har genomförts inom kollektivtrafiken för att så många som möjligt ska kunna resa med allmänna kommunikationer. Detta har minskat behovet av riksfärdtjänst, men ställer paradoxalt nog samtidigt ökade krav på handläggare av riksfärdtjänst att bedöma när en person med funktionsnedsättning har behov av att resa på särskilt sätt – med ökade färdkostnader som följd.

Handbok i Riksfärdtjänst

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset