Publicerad 4 juli 2019

Handbok för tillståndsbedömning och underhåll av grusvägar

Denna handbok är avsedd att vara ett verktyg och ett stöd vid grusvägsunderhåll för kommunala, statliga och enskilda väghållare, vägsamfälligheter, vägföreningar och skogsnäringen. Den ska kunna vara till hjälp när man väljer underhålls- och förbättringsåtgärder och när man bedömer tillståndet hos grusvägar.

En systematisk tillståndsbedömning av en grusväg är en förutsättning för att väghållaren ska kunna prioritera och planera underhållsåtgärder på ett efektivt sätt.

Handbok för tillståndsbedömning och underhåll av grusvägar

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset