Publicerad 25 november 2020

Handbok för gymnasieantagning 2021/2022

Bestämmelser samt kommentarer om mottagande/antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Handbok för gymnasieantagning är ett stöd till de som arbetar med och ansvarar för mottagande och antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt relaterade frågor såsom interkommunala ersättningar och bidrag till fristående huvudmän. Handboken innehåller en sammanställning av gällande bestämmelser enligt lag, förordning och föreskrifter samt kommentarer om hur dessa bör förstås och tillämpas.

Handbok för gymnasieantagning 2021/2022

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset